Zmaj's daysAwardsBooks
internationalExhibitionsTheatreChilhood
DiscussionsMuseumsArchive
DetinjstvØ 1-2/2001.
Prethodni brojevi

Bibliografija

Časopis o književnosti za decu


Časopis Detinjstvo pokrenut je 1975. godine. Posvećen je kritici književnosti za decu. Izlazi 4 puta godišnje. Gotovo svi istaknuti jugoslovenski i strani književni kritičari, pisci i pedagozi publikovali su u Detinjstvu svoje priloge. Časopis sledi osnovnu koncepciju zabeleženu u prvom broju: Književnost za decu dobila je opštedruštveno priznanje, pa je za njenu autentičnu estetsku utemeljenost nužno i neophodno tumačenje njenog bića i fenomena, te kritički promišljeno vrednovanje njene tekuće produkcije.

Posebnu vrednost časopisa čine separati posvećeni književnosti za decu drugih zemalja (česka poezija za decu, savremena poljska književnost, španska, sirijska, mongolska, mađarska, ruska, bugarska, kineska i slovačka), kao i drugim tematskim celinama (O književnom delu Arsena Diklića, Književnost u dečjem vrtiću, 25 godina Plavog čuperka i dr).

"CHILHOOD" - magazine


CHILHOOD, the magazine devoted to children's literature, was started in 1975. Its chief purpose is to publish literary criticism concerning literature for children. It is published four times a year. The contributors to the magazine are author from all over Yugoslavia. Its chief columns are: portraits of authors, selections, essays, criticism, surveys, and bibliographies. Occasionally the editors publish an issue or a series of issues dedicated to a single topic. The magazine has remained faithful to the original conception outlined in its firs issue: "Literature for children has been recognized by the whole society, thus for the purpose of its having authentic aesthetic foundations it as absolutely necessary to try to interpret its phenomenon and essence, as well as to evaluate with a critical insight its current output."


design by: INternetClub
ZA RADOZNALE