Zmaj's daysAwardsBooks
internationalExhibitionsTheatreChilhood
DiscussionsMuseumsArchive

br. 1-2/2001.SADRŽAJ:

KNJIŽEVNOISTORIJSKI PROCESI
I RAZVOJNE ETAPE U SRPSKOJ
KNJIŽEVNOSTI ZA DECU XX VEKA


Jovan Ljuštanović: Pojava izraza „moderna dečja poezija“ – polemički kontekst
Vasilije Radikić: Avangardne i neoavangardne tendencije u srpskoj književnosti za decu
Miomir Milinković: Refleksi avangarde i drugih škola i pokreta na književnost za decu između dva rata
Radomir Životić: Uticaj kritike na promene u srpskoj književnosti za decu u drugoj polovini XX veka
Milan R. Marković: Moderni stil – primer Milovana Danojlića
Zorica Turjačanin: Uspon se nastavlja (Roman za djecu u Republici Srpskoj)
Stana Smiljković: Impulsi evropske autorske bajke i njihovo kreativno korišćenje u bajkama jugoslovenskih i srpskih pisaca
Aniko Utaši: Ferenc Molnar: Dečaci Pavlove ulice – impulsi u mađarskom i srpskom romanu za decu
Branko Ristić: Kritičke recepcije književnosti za decu i upotreba dečjeg u srpskoj varijanti
STVARAOCI I POJAVE

Hristo Georgijevski: Srpski roman za decu i mlade – poetička pitanja
Zorana Opačić-Nikolić: Igra nauke i fikcije (Milutin Milanković, Kroz vasionu i vekove)
Milutin Ž. Pavlov: Orahova ljuska kao sigurna lađa flote admirala Popa D. Đurđeva
Jelena Matić: Tri američka romansijera za decu
Milan R. Marković: Naučnofantastična priča kao autentična literatura

OGLEDALO KRITIKE

Cvijetin Ristanović: Cjelovita studija o razvojnom putu srpske književnosti za djecu
Miomir Milinković: Stvaralaštvo u svetlu književne istorije
Radomir Mićunović: Mudre detinjarije za mlađe i starije

ČASOPISI

Ksenija Pešikan: Revija knjiga za decu (La Revue des livres pour enfants)


design by: INternetClub