Zmaj's daysAwardsBooks
internationalExhibitionsTheatreChilhood
DiscussionsMuseumsArchive

br. 1-2/2000.SADRŽAJ:

FANTASTIKA U KNJIŽEVNOSTI ZA DECU:
OD USMENE BAJKE DO KIBER-PANKA


Jovan Ljuštanović: Fantastična slagalica
Grozdana Olujić: Fantastika u književnosti za decu ili san o ruži i leptiru
Branko S. Ristić: San i književnost

NAUČNA FANTASTIKA I NJENA AURA

Dušica Lukić: U igri fantazije
                          (Prilog razmišljanju o naučnoj fantastici)
Vladislava Gordić: Tehnologija i fantastika u delima Džefa Nuna
Milan R. Marković: Rodarijeva svemirska fantastika
Dragoljub D. Gajić: Naučno-fantastična priča Vesne Aleksić
IDENTITET FANTASTIČNE PRIČE

Slavica Jovanović: Prilog razlikovanju bajke i fantastične priče
                                 (Sa neočekivanim pitanjem umesto zaključka)
Laslo L. Blašković: Kratka smrt razuma
Spomenka Krajčević: Bari protiv Petra Pana
Slavoljub Obradović: Fantastično u pričama za decu Grigora Viteza
Dragoljub D. Gajić: Između bajke i fantastične priče
Voja Marjanović: Prožimanje fantastičnog i čudesnog

SUDBINA BAJKE

Marina S. Grujić: Verizam, snoviđenje, san
Svetlana Marković-Štrbac: Volšebne prepreke –
stimulativna fantastika usmene bajke

Stana Smiljković: Fantastično-čudesne predstave događaja i likova u bajkama Grozdane Olujić
Olivera Šijački: Čudesni prostori bajke Grozdane Olujić
Miomir Milinković: Nacionalna prošlost u delima savremenih pisaca bajki
Vesna Ćorović-Butrić: Izramljivanje stvarnosti
Aniko Utaši: Svetkovina tišine
Nikola Vukolić: Bajke – metaforičko ogledalo svijeta

KULTURNI I SOCIJALNI ASPEKTI
FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI ZA DECU


Radomir Životić: O prezentaciji i recepciji fantastičnog na televiziji
Sunčica Denić: Svet želja i stvarnosti –
fantastično u književnosti za decu

Božidar Pešev: Bajka između skrivenih poruka davnih vremena,
potrebe savremenog čoveka
i zloupotrebe savremenog marketinga

Branislava Kovačević: Fantastika, beg od stvarnosti ili uzlet mašte
Danica Vujkov: (Ne)pročitana fantastika
Hadija Džigal-Krijestorac: Osmeh malog princa u biblioteci


design by: INternetClub