br. 1-2/2001


KNJIŽEVNOISTORIJSKI PROCESI I RAZVOJNE ETAPE U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI ZA DECU XX VEKA


Milan R. MARKOVIĆ:
MODERNI STIL - PRIMER MILOVANA DANOJLIĆA


Književnost uopšte, pa i književnost za djecu, čine modernom, prije svega, stilska izražajna sredstva upotrijebljena kako u stihovima tako i u proznim rečenicama. Te stilske figure, u trenutku pojave književnog djela, mogu da se učine teške i nerazumljive djeci i određenim kategorijama odraslih čitalaca, ali, vremenom, i oni ih shvate i naviknu se na njih. Uspjele stilske figure mogu da se pokažu trajnije od teme u čijoj se službi nalaze. Tako su Danojlićevi tramvaji, trolejbusi i vozovi iz pedesetih godina prošlog vijeka, o kojima on maestralno pjeva u svojoj nenadmašnoj zbirci Kako spavaju tramvaji, odavno otišli u staro gvožđe i u muzeje, ali su ih pjesme nadživjele, zahvaljujući upravo srećno nađenim epitetima, poređenjima i metaforama. Pošto su u pjesmama iz ove zbirke najbrojnija poređenja, zadržaću se samo na njima.

Danojlićeva poređenja najčešće su proširena, a negdje su, čak, i udvostručena – radi preciznijeg izraza i potpunijeg utiska. Tako, u pjesmi Nedelja u maloj ulici, za zrelu trešnju kaže se: „Pa je ustreptala kao strela, / Ko topla jara na kraju sela”. A u pjesmi Ulična vaga u ponoć, ulična vaga, vezana za drvo, dva puta je upoređena sa čovjekom – prvi put sa čovjekom „kad ga izda snaga”, a drugi put sa čovjekom „koji ćutke strada”. Dok je u naslovnoj pjesmi Kako spavaju tramvaji, spavanje tramvaja prikazano u dvije varijante: „Tramvaji spavaju u vanrednoj samoći / Spokojni, kao krave, i dobri, kao slonovi” i „Tramvaji spavaju u neutešnoj samoći / Veliki, kao slonovi, i dobri, kao krave.”

Pojedina poređenja uzeta su neposredno iz dječjeg svijeta i dječjeg iskustva, pa su djeci najbliža i najrazumljivija. Tako, u pjesmi Ovaj dečak zove se Pepo Krsta, prestrašeni Pepo upoređen je sa ptičetom: „A prestrašeni Pepo zadrhti kao ptiče.” Atmosfera u porodici Xona Hohohonda, kad on nije kod kuće, u pjesmi Krsta Pepo posle bolesti, upoređena je sa rubljem koje se suši na konopcu: „Uopšte, kad je Xon na putu, sve je čistije i radosnije, / I mirno, ko rublje na konopcu koje se pospano suši.” U istoj pjesmi, prezdravjelom dječaku Pepi, kad je, poslije dva mjeseca ležanja u krevetu, išetao napolje, na snijeg blještavo obasjan suncem, sve miriše „Onako... onako... kao tek sašiveno odelo.” A u pjesmi Nedelja u maloj ulici, sazrela trešnja upoređena je sa buketom klikera: „Ko buket klikera trešnja zrela.” Dok su, u pjesmi Događaj na ulici, „Trole se izvile ko kriva slova”. U pjesmi Dva sapuna, opet, sapuni, u lavoru punom vode, „Kao bebe su se ticali i klicali”. Međutim, Danojlić u pojedinim poređenjima dovodi u vezu međusobno udaljene, gotovo nespojive stvari i pojmove. U kratkoj pjesmi Zvezde, kaže se: „U avgustu, nebesa teško dišu / Prepuna zvezda ko uzreo dud.” Penzionisani trubač, iz pjesme Šta je kome dojadilo, na neobičan način izražava svoju ljutnju: „On prosto plane, / Naroguši se kao pleteni kofer, / Kad mu neki nemuzikalni šofer / Pred nosem trubiti stane.” U vrijeme kad je nastala pjesma „Kako spavaju vozovi”, i koju deceniju kasnije, djeci je bilo mnogo pristupačnije poređenje: „Kao kvočka piliće, lokomotiva greje vagone, / A sama – drhti od mraza.”

Zbirku pjesama Kako spavaju tramvaji Milovan Danojlić, kao što je poznato, napisao je, i objavio, kao mlad pjesnik, ali u njoj, začudo, rijetko se upuštao u metaforisanje. U pjesmama, tek ponegdje, bljesne jarka metafora, kao u pjesmi Ulična vaga u ponoć, u kojoj ulična vaga „^ami, zgrbljena – putnik s rancem / Koji je zastao da pije vode...”, ili, kao što teretnjaci, u pjesmi Kako spavaju vozovi, „Belu zastavu sna na toplom dimnjaku istaknu, / I spavaju, zajedno sa železničarima, do mile volje.” Našem pjesniku, kao što smo vidjeli, tipične metafore gotovo da nisu bile ni potrebne u ovim pjesmama. njihovu ulogu preuzela su mnogobrojna efektna poređenja, koja su, sama po sebi, naglašeno metaforična. Ona su pored ostaloga, zbirci Kako spavaju tramvaji obezbijedila dug vijek. Najviše po njima, ona je bila, i ostala, moderna...
DETINJSTVO 1-2/2000

design by: INternetClub