Zmaj's daysAwardsBooks
internationalExhibitionsTheatreChilhood
DiscussionsMuseumsArchive

BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA DETINJSTVO
1975 - 1999.


ZMAJEVE DEČJE IGRE
Dokumentacioni centar

Priredio: Dušan Đurđev

Novi Sad, januar 2001. godine


T

Tamaš, Julijan
 • Književni život i rusinska poezija za decu (izbor), 3-4/82.

  Tahmiščić, Husein
 • Na stazama detinjstva (portret savremene bosanskohercegovačke literature za decu), 2-3/78.
 • Zapis o jugoslovenskim književnostima za djecui i omladinu, 3/79.
 • Nasmejane Zmejeve pesme, 1-2/83.

  Tautović, Radojica
 • Dete u matici prevrata, 2/75.
 • Nov uvid u prozu Desanke Maksimović, 1/76. (o knjizi U vedrim prostorima detinjstva, dr Velizara Boškovića)
 • Čapek među osnovcima, 2/76.
 • Rimovanje sna sa činom, 3-4/76. (o knjizi Sanjalice, Mire Alečković)
 • Priča o crnoj kutiji, 2-3/78.
 • Labudova pesma (anketa), 3/81.
 • Marksova vizija detinjstva, 2-3/82.
 • Reč ili slika (Nekoliko pogleda na ekranizaciju književnog dela), 3-4/84.
 • Antologičar je Sizif, 3-4/84.
 • Glas ranjenog detinjstva (Stevan Raičković kao pisac za decu), 3-4/85.
 • Inženjer peva mališanima, 3/87. (o knjizi Ne ljutite dan, Žike Savića)
 • Istina o drami detinjstva (Romani Arsena Diklića), 4/87.

  Težak, Stjepko
 • Bajke Vladimira Nazora, 3-4/76.
 • Nesvakidašnja antologija, 2-4/77. (o knjizi Antologija hrvatskog dječjeg kajkavskog pjesništva)

  Tenšek, Stanko
 • Pjesnici i djeca (Recepcija i nova produkcija), 1-2/85.
 • Kritičar dječje književnosti, 3-4/86. (o knjizi Igra i zbilja, Murisa Idrizovića)
 • Dječje čitateljsko iskustvo, 1-2/87.
 • Dva ratna dječja romana (prilog o književnom delu Arsena Diklića), 4/87.

  Tešić, Momčilo
 • Pogled na školsku lektiru za učenike osnovnih škola u SR Srbiji, 2/75.
 • Izbor poezije iz novog rukopisa, 1-2/90.

  Timotijević, Božidar
 • Posleratna srpska poezija za decu, 3/75.
 • Zapisi i zapažanja, 1/81.
 • Deca u ratu (Izbor iz knjige Nedeljka Bogdanovića), 2/81.
 • O Stablu tvoga tela, Dobrice Erića (beleška), 3-4/82.
 • Produhovljeni realizam u ilustracijama Bosiljke Kićevac, 3-4/82.
 • O slikovnicama, 1/86.
 • Pisati za decu - unutrašnja potreba, 2/86.

  Tišma, Andrej
 • Najbolji ortak, 3-4/82. (o knjizi Sedi da razgovaramo, Dušana Radovića)

  Todorov, Milan
 • Zlatni konci nesvakidašnjice, 4/80. (o knjizi Šta da radi ova fota, Mirjane Stefanović)
 • Neugašeno ognjište detinjstva, 1/81. (o knjizi Bašta starca Radovana, Jevrema Brkovića)
 • Smešna svaštoteka, 3/81. (o knjizi Vesela antologija, Milenka Matickog)

  Todorović, Mara
 • Izdanja Plavog čuperka Miroslava Antića 1965-septembar 1990. (Bibliografija), 1-2/92.

  Tomović, Daniela
 • O modernim bajkovitim romanima, 3-4/98.

  Tocinovski, Vasil
 • Da se pobedi najveće zlo, 4/88. (o knjizi Kiše i poplave Aleksandra Popovskog)
 • Rastenje niz igra, 3-4/89. (o knjizi Bela Toma Momirovskog)

  Trebičnik, Olga
 • Pregled časopisa za decu, 3-4/84.
 • Jugendbuchmagazin, 1984. Broj 3 i 4, 1-2/85.
 • Pregled časopisa za decu, 3-4/85.
 • "Kinder-literatur report", br. 1/1985., 1/86.
 • Pregled časopisa za decu: Jugendbuchmagazin 2/1985., 2/86.
 • Pregled časopisa za decu: "Report" 1/1986., 3-4/86.
 • Pregled časopisa za dec:/ Meredijani i Jugendbuchmagazin 1/86., 1-2/87.
 • Pregled časopisa: Jugendbuchmagazin, 3/87., 1-2/88.
 • Pregled časopisa: Jugendbuchmagazin, 1/88., 1-2/89.

  Trifković, Risto
 • Seljačko detinjstvo, 1/75 (o knjizi Oaza detinjstva, Dragoljuba Jeknića)
 • Umjesto cvrkutanja, stvarnosna tendencija, 2/75.
 • Nešto uopšte o školskoj lektiri i napose o bosansko-hercegovačkoj danas, 2/76.
 • Najzrelije Hromadžićevo djelo, 1/77. (o knjizi Dječak jaše konja, Ahmeta Hromadžića)
 • Ko su Zmajevi nasljednici danas, 2-4/77.
 • Jedan neokolišni pogled na trenutnu situaciju kritike literature za djecu srpskohrvatskog jezika, 2-4/77.
 • Tri prozna djela raznorodnog sadržaja, 4/80.
 • Socijalni akcenti u pjesništvu za djecu Bosne i Hercegovine (anketa), 2/81.

  Trifunović, Duško
 • Iz novih rukopisa, 4/87.
 • Susreti sa lepotom, 2/98.

  Turjačanin, Zorica
 • Blago iskušenja i nade, 1/75. (o knjizi Blago Bijelog brda, Milenka Ratkovića)
 • Pogled u sadašnji trenutak bosanskohercegovačke književnosti za djecu, 2/75.
 • Korjeni i prostori pjesme za djecu, 3/75. (kritika o knjizi Detinjstvo poezije, Vladimira Milarića)
 • Srpskohrvatski roman za djecu sa tematikom narodnooslobodilačke borbe i narodne revolucije, 1/76.
 • Kriterijumi izbora štiva za domaću lektiru, 2/76.
 • Nova pjesma na staru temu, 3-4/76. (o knjizi Prijateljstvo, Laze Lazića)
 • Poziv na putovanje, 3-4/76. (o knjizi Putovanja, Momčila Đerkovića)
 • Plodovi zrenja, 1/77. (o knjiz: Književnost za djecu u Bosni i Hercegovini, Murisa Idrizovića)
 • Sinonim djetinjstva i zavičaja, 1/77. (o knjizi Planina, Draška Šćekića)
 • Rijeka presahlog žubora, 1/77. (o knjizi Reka sa ružom rimovana, Dobrice Erića)
 • Nespojiva dvoglasja, 1/77. (o knjizi Medaljoni, Milana Taritaša)
 • Zmaj u savremenim (upotrebnim) čitankama bosanskohercegovačkim od I do IV razreda osnovne škole, 2-4/77.
 • Tragom naivne pesme, 2-4/77. (o knjizi Naivna pesma, Milovana Danojlića)
 • Teorijski i didaktički aspekti obrade romana za djecu u IV razredu osnovne škole na primjeru romana Ahmeta Hromadžića, Okamenjeni vukovi, 1/78.
 • Na novom putu (Socijalno usmeravanje bosanskohercegovačke pjesme za najmlađe u poslednjoj deceniji razvoja), 2-3/78.
 • Sjenke i svjetlosti poetskog govora, 2-3/78.
 • Daleko od smisla i poštenja kritičkog suđenja (polemika), 2/79.
 • Neke značajke bosanskohercegovačke pjesme za djecu u osmoj deceniji (anketa), 2/81.
 • U znaku ratne teme (Bosanskohercegovački roman za djecu u 1981.), 1-2/82.
 • Izvan tradicionalnih tokova, 1-2/85.
 • Mala moderna bajka (Na marginama Malih bajki, Stevana Raičkovića), 3-4/85.
 • Kič i književnost za djecu, 1-2/87.
 • Neke mogućnosti komparativnog pristupa Diklićevim romanima Ne okreći se sine i Salaš u malom ritu, 4/87.
 • Elementi tragičnog i komičnog u romanima za djecu sa tematikom NOB-a, 1-2/88.
 • Na krilima priče, 1-2/90. (o knjizi Priče velikog ljeta Ranka Risojevića)
 • Odbljesci "Jezerskih" ogledala (ljerka Anić, Bajke zaboravljenog jezera), 3-4/90.
 • Decenija uspona (Bosanskohercegovački roman za decu 1980-1990), 3-4/91.
 • Priče za oba uha (Pripovjedna proza za djecu Ranka Pavlovića), 4/92.
 • Predjeli "nacrtanog" svijeta, 4/92. (o knjizi Rz brzotrz i Čačkalica Sofija Predraga Bjeloševića)
 • Ima čuda - nema čuda (Skica za portret poezije za djecu na tlu nekadašnje BiH 1988-1993), 3-4/95.
 • Vitezovo doba, 1/96.
 • O literaturi za djecu, još jednom, 4/96.
 • Nasljednici Zmajevog pjesničkog testamenta u Republici Srpskoj, 3/97.
 • Saldo na kraju stoljeća, 4/97. (o knjizi Dečje doba Dragutina Ognjanovića)
 • Pod štitom ljubavi, 1/98. (o knjizi Dječak i njegov štit, Jovana Lubardića)
 • Desankina bajka o kratkovečnoj ili skica za autoportret, 2/98.
 • Grupni portret poezije, 3-4/98.

  Ć

  Ćorović Butrić, Vesna
 • Neka aprili posive rumeno, 2/86.
 • Jednom velikom dečaku (Plavi čuperak Miroslava Antića), 3-4/86.
 • Knjiga pitalica, 4/92. (o knjizi Crna mačka u levom tunelu Dragana Lukića)
 • Ulaznice za izložbu poezije, 2/98.
 • Izramljivanje stvarnosti, 1-2/2000.

  Ćulafić, Dragomir
 • Bajkovitost slova, 1/96. (o knjizi Pesnički azbukvar Mitra Mitrovića)
 • Šešir Desanke Maksimović, 2/98.

  Ćurčić, Lazar
 • Zmaj dečji pesnik, 1-2/83.

  U

  Ustinov, Lav
 • Pozorište za decu - škola prijateljstva, 1/80.

  Ursu, Ileana
 • Fratiorul (Mali brata, prevod na rumunski jezik), 1-2/84.
 • Mama, fi atenta (Napomena materi, prevod na rumunski jezik), 1-2/84.

  Utaši, Aniko
 • Svetkovina tišine, 1-2/2000.

  Utaši, Čaba
 • Uloga i ličnost, 1/77. (o knjizi Pohvalite me, molim vas, Ištvana Domonkoša)

  F

  Fekete, Samuel
 • Maly bracek (Mali brata, prevod na slovački jezik), 1-2/84.

  Feher, Ferenc
 • Jedan uzoran inostrani časopis, 1/75.

  Filipič, France
 • Slovenačka izvorna knjiga za decu u godinama 1974. i 1975., 2/75
 • Deco, ala je lep ovaj svet, 2/76.
 • Skica portreta omladinske literature Leopolda Suhodolčana, 2-3/78.

  Filo, Jože
 • Dvadeset pet godina festivala Kurirček - 1961 - 1987., 1-2/88.

  Fišer, Vladimir Klod
 • Le petit brata (Mali brata, prevod na francuski jezik), 1-2/84.
 • Maman, tu m'entends (Napomena materi, prevod na francuski), 1-2/84.

  Flora, Radu
 • Zmaj: "Velika tajna", 1-2/83.

  Forstnerič, France
 • Aktuelnosti iz slovenačke omladinske književnosti, 1/78.

  Franson, Brigita
 • Zastrašujuća nova medijska sredstva, 3-4/91.

  Franc, Kurt
 • Dečja lirika, 2/80.

  H, C, Č, DŽ, Š • bibliografija

  design by: INternetClub