Zmaj's daysAwardsBooks
internationalExhibitionsTheatreChilhood
DiscussionsMuseumsArchive

BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA DETINJSTVO
1975 - 1999.


ZMAJEVE DEČJE IGRE
Dokumentacioni centar

Priredio: Dušan Đurđev

Novi Sad, januar 2001. godine


J

Jakovljević, Dragica
 • Neke leve bajke, 4/78. (o knjizi Levi kraljevi, Miodraga Stanisavljevića)

  Janković, Mima i Bane
 • Ulični teatar sa lutkama, 1/80.

  Janković, Oliver
 • Mladi klasik, 3-4/98. (o knjizi Ja takođe Dragomira Đorđevića)

  Janković Šole, Pavle
 • Poezija otrežnjenja, 3-4/95.
 • Tisa, 4/97.

  Janjević Popović, Vesna
 • Mašta i beznađe, 3/97. (o knjizi Giga pravi more Jasminke Petrović)
 • Čovek čini odelo, 1/98. (o knjizi Cakum-pakum odelo Silvije Plat)
 • O dobrim i lošim slikovnicama, 3-4/98.

  Janjušević, Gojko
 • Portret Toneta Pavčeka (izbor i prevod), 4/79.
 • Portret Daneta Zajca (izbor i prevod), 1/81.
 • O Stablu tvoga tela, Dobrice Erića (beleška), 3-4/82.
 • Mali konjanik, 1-2/83.

  Jeknić, Dragoljub
 • Svet čarobnosti i lepote, 1/75.
 • O deci, lugu, životinjama, 1/75. (o knjizi Pada kiša sitnica, Momčila Tešića)
 • Detalji svakodnevnice, 2/75. (o knjizi Veliki balon, Milenka Ratkovića)
 • Detinjstvo prvih reči i saznanja, 3/75. (o knjizi Kad si bila mala, Nasihe Kapidžić Hadžić)
 • Od lirskog zapisa do ponovljene bajkovitosti, 1/76. (o knjizi Djed i sedam neznalica, Anđelka Ristića)
 • Problem a ne pitanje, 2/76.
 • Pohvala bilju, prirodi, životu, 3-4/76. (o knjizi Veliki Van, Nikolaja Bajkova)
 • Svetla i praznine ratne teme, 3-4/76. (kritika o knjizi Pjesma na Kanjuhu, Alekse Mikića)
 • Tri panorame i jedna antologija, 1/77. (o knjigama Zeleni bregovi detinjstva, Vladimira Milarića; Vječnotraž, Dalibora Cvitana, Srebrni potoci, Georgi Arsovskog i Suncokret na ramenu, Nika Grafenauera)
 • Ala j' lep ovaj svet, 2-4/77.
 • Ljubav u ratu, 2-4/77. (o knjizi Žestine, Derviša Sušića)
 • Humana i maštovita priča, 2-4/77. (o knjizi Dječak sa zlatnim pantalonama, Maksa Lundgrena)
 • Dogođenost priče, 2-4/77. (o knjizi Mi smo smešna porodica, Radeta Obrenovića)
 • Stari sadržaj u novom ruhu, 2-4/77. (o knjizi Dvoboj u gradu, Milenka Ratkovića)
 • Pesnik životnih detalja, 1/78. (o knjizi Moj časovnik nije kao drugi, Gvida Tartalje)
 • Nova strujanja u bosanskohercegovačkoj poeziji za decu, 2-3/78.
 • Oslobođena kritika, 4/78. (o knjizi Signali sunca, Vladimira Milarića)
 • Opisnost, slikovitost, refleksivnost u novoj pesmi za decu, 4/78. (o knjizi Liliput, Nasihe Kapidžić Hadžić)
 • Pjevanje iz glava pjesnika, 2/79.
 • Maštovita kazivanja, 3/79. (o knjizi Da ti kažem nešto, Moša Odalovića)
 • Govor duše / Zapisi o poeziji za decu Momčila Tešića, 1/80.
 • Lirske ispovesti i pobune, 4/80. (o knjizi Blok 39, Vlade Stojiljkovića)
 • Pitanja i (ne)odgovori, 1/81. (o knjizi Lice i naličje dečje književnosti, Voje Marjanovića)
 • Fragmenti o trinaestogodišnjacima, 1/81. (o knjizi Čudo od djeteta, Advana Hozića)
 • Dva pjesnička sloja, 3/81. (o knjizi Pegavi generali, Moša Odalovića)
 • Iz najnovije književne produkcije, 1-2/85.
 • Djelo Stevana Raičkovića za djecu, 3-4/85.
 • Hozićev omladisnki roman, 1/86. (o knjizi Dječaci iz ulice Zmaja od Bosne, Advana Hozića)
 • Pesničke razlike Vlade Dijaka, 3-4/86. (o knjizi Na Srnetici, Vlade Dijaka)
 • Pesničko delo Grigora Viteza za decu, 1-2/87.
 • Roman od poezije i ljubavi, 1-2/87. (o knjizi Sarat i Vipuli, Stevana Pešića)
 • Pesnička i prozna nerazlikovanja, 1-2/87. (o knjizi Zaljubljeni bicikl, Boška Lomovića)
 • Književno delo Arsena Diklića za decu, 4/87.
 • Reprodukovanje pjesničkog ispoljavanja, 4/87. (o knjizi Sunce vrti suncokrete, Miloša Kordića)
 • Djeca u ratu, rat u romanima za djecu, 1-2/88.
 • Dva uzbudljiva ratna romana, 1-2/88. (o knjizi Raspukla ledena kora i Pejakov zavet, Mitra Miloševića), 1-2/88.
 • Dva portreta (Vojin Jelić i Dragan Božić), 3/88.
 • Ciklus romana o pilotima ili Živorad Vukosavljević, 4/88.
 • Gvido Tartalja - portret, 1-2/89.
 • Od duše do pojmovnika, 3-4/89. (o knjizi Duša dečja Pere Zupca)
 • Od modernosti do utopije, 3-4/89. (o knjizi Šarena laža Duška Trifunovića)
 • Problematizovanje teme, 1-2/90. (o knjizi Žar tijela Halida Kadrića)
 • Zbornik SF priča, 3-4/90. (o knjizi Do budućnosti i dalje Zorana Živkovića)
 • U kontinuitetu savremenog i modernog, 3-4/91.

  Jerotić, Vladeta Sreća dece, nažalost, zavisi od sreće odraslih, 3-4/83.

  Jidi, Vang
 • DEČJE OČI SU SVUDA ISTE / Kineska književnost za decu (Izbor napravila sa Draganom Kubota Šutić. U izboru zastupljeni: Shen Dandži, Yuan Ying, Li Jinben, Ke Yan, Fan Fajla, Liu Jianbing, Džiao Ping, Gao Hongbo, Pan Zhongling, Huang Džinzhen, ljin Yuljuan, Zheng Yuanjie, Jin Jin), 3-4/91.

  Jovanović, Aleksandar
 • Hladno je među zvezdama, 3-4/85. (o knjigama Sedefna ruža i Nebeska reka, Grozdane Olujić)
 • Bajkoviti sumatrizam, 3-4/94. (o knjizi Zvezdane lutalice Grozdane Olujić)
 • Hladno je među zvezdama, 2-3/96. (o knjizi Sedefna ruža Grozdane Olujić)

  Jovanović, Branko
 • Saga o detinjstvu i mladosti (Beogradski romani Dragana Lukića), 1-2/93. (Belgrade novels of Dragan Lukic)

  Jovanović, Vesna
 • Priče o malim junacima, 2-3/99. (o knjizi Razigrani junaci, Milenka Ratkovića)

  Jovanović Zmaj, Jovan
 • Mali Brata (Kako prevoditi Zmaja), 1-2/84.
 • Napomena materi (Kako prevoditi Zmaja) , 1-2/84.

  Jovanović, Milivoje R.
 • Poezija za decu Jovana Grčića Milenka, 2-3/96.

  Jovanović, Slavica
 • U potrazi za (izgubljenom) poukom, 4/99.
 • Prilog razlikovanju bajke i fantastične priče (Sa neočekivanim pitanjem umesto zaključka), 1-2/2000.

  Joksimović, Veliša
 • Višeznačna slika sveta, 1-2/92. (o knjizi Kozje grozje Radomira Andrića)
 • Poezija, dete i stvarnost, 4/92. (o knjizi A šta ću ja Pere Zupca)
 • Novo smešno čudo, 1-2/93. (o knjizi Tom Sojer u Crnoj Gori Moša Odalovića)

  Jorgačević, Jovanka
 • Pisati za radio (anketa), 1/79.

  Jocić, Mirjana
 • O nekim morfo-semantičkim karakteristikama poezije namenjene deci, 3/75.

  Jukić Marjanović, Vaska
 • Moćne slikovnice i nemoćna deca, 1-2/85.

  Jung, Karolj
 • Evokacija detinjstva, 2/75. (o knjizi Mesečev sjaj, Ištvana Brašnjoa)

  Jurišić, Jakov
 • Suvremena bajka, 3/75. (o knjizi Tu stanuje Danijelova pri!a, ljubice Ostojić)
 • Vedra strana Hozićeve proze, 3-4/89.

  Jurkovski, Henrik
 • Jezik savremenog pozorišta lutaka, 1/80.

  K

  Kajan, Ibrahim
 • Krklečevo kolo oko svijeta, 1/78. (o knjizi Kolo oko svijeta, izbor pjesama za djecu; priredio Gustav Krklec)
 • Komu to Zurl priča, 1/78. (o knjizi Mama kome on to priča, Marina Zurla)
 • "Lipa" - dobitnik književnosti za decu, 1/78. (o knjizi Lipa, Bora Pavlovića)
 • Kandidati za akademiju dopisnih šarlatana, 2/79.
 • Prezentnost dječje knjige u SR Hrvatskoj, 4/79.
 • Što je suvremeno u suvremenom pjesništvu, 2/81.
 • Destrukcija dječje mudrosti, 3/81. (o knjizi Ulica predaka, Sunčane Škrinjarić)
 • Mitologizirana projekcija budućnosti, 3-4/82. (o knjizi ljubičasti planet, Anta Gardaša)

  Kajzer, Janez
 • Dečja proza i književni izumi Leopolda Suhodolčana, 3-4/82.

  Kalezić, Zagorka
 • Poezija za djecu Ive Kozarčanina, 3-4/90.

  Kalita, Halina
 • Maly braciszek (Bali brata, prevod na poljski jezik), 1-2/84.
 • Napominanie mamy (Napomena materi, prevod na poljski jezik), 1-2/84.

  Kamenov, Emil
 • Optimizam kao životni stav, 1-2/83.
 • Zašto deca nisu srećna (Izbor: Dete, sreća, literatura), 3-4/83.
 • Sedi da razgovaramo, 1-2/85. (o knjizi Sedi da razgovaramo, Dušana Radovića i Dušana Petričića), 1-2/85.
 • Razvojni kritrijumi vrednovanja dečje literature, 1/86.
 • Književnost u dečjem vrtiću (sa ljubicom Dotlić), 1-2/90.
 • Živeo život ... pesnika iz Gruže (uz izbor iz novog rukopisa Dobrice Erića), 1-2/91.
 • Moralne pouke i naravoučenija, 1/96.
 • Poziv na igru, 1/96 (o knjizi Kad sam bio mali Nikole Vujčića)
 • Književnost u dečjem vrtiću (sa ljubicom Dotlić), 2-3/96.
 • Ja kao čika Jova, 3/97.
 • Deci za poštovanje, 1/98.
 • Lepota jednostavnosti, 1/98. (o knjizi Slova i reči Tomislava Popovića)

  Kanjuh, Miron
 • Lepota u jezičkom zabranu, 1-2/88. (o knjizi Kraj sveta, Đure Papharhaija)

  Kapidžić Hadžić, Nasiha
 • Jovan Jovanović Zmaj: Svet, 1-2/83.

  Karanović, Zoja
 • Što nikad nije bilo, 3/87. (o knjizi Što nikad nije bilo ..., Maje Bošković Stulli)

  Karadža, Vasko
 • O MIKPOYLHS MPRATA (Mali Brata, prevod na grčki jezik), 1-2/84.
 • UPENLJYMISH GIA TH MAMA (Napomena materi, prevod na grčki jezik), 1-2/84.

  Karlavaris, Bogomil
 • Kada se deca crtajući raduju (Izbor: Dete, sreća, literatura), 3-4/83.

  Kekić, Aleksandra
 • Iskušenja odrastanja, 1/98. (o knjizi Rastem, ne ometaj Slavke Petković Grujičić)
 • Granica između stvaralaštva za decu i stvaralaštva za odrasle Desanke Maksimović, 2/98.
 • Poezija vedrine, 3-4/98. (o knjigama Enci menci poimenci, Imenik bez broja i Zverke iz torbe moje ćerke Radomira Mićunovića)
 • Ko je Jelena Šuman?, 1/99 (o knjizi Ja se zovem Jelena Šuman, Vesne Aleksić)

  Kermauner, Taras
 • Kretanje zvuka, 2-3/78.
 • Šta je nasred jezika? (O Grafenauerovoj zbirci pesama za decu Kaj je na koncu sveta?), 4/78.
 • Treba ići u paleolit, 2/80.
 • Dve slovenačke dečje knjige, 4/80.

  Ketig, Tomislav
 • Nove tendencije u poeziji za decu, 2-3/78.
 • Televizijska književnost za decu, 3-4/84.

  Kićevac, Bosiljka
 • Zmaj - Konjanik, 1-2/83.

  Klemenčič, Milan
 • Lutke: spoj zabave i vaspitanja, 1/80.

  Kleut, Marija
 • Dete - usmena kultura - masovna kultura, 3/97.

  Kovač, Nikola
 • Lirska metafora detinjstva (o dečjoj poeziji Velimira Miloševića), 1-2/91.

  Kovačević, Branislava
 • Slika kao način mišljenja pesnika i sredstvo pesničkog izraza, 3-4/84.
 • Poetska slika i igra u pesmama za decu Milovana Danojlića, 3-4/86.
 • Igra kao jezgro poetske slike u stvaralaštvu za decu Milovana Danojlića, 1-2/87.
 • Delo Arsena Diklića i istorija, 4/87.
 • Detinjstvo kao metafizička i lirska jezgra književnog dela, 3-4/90. (o knjizi Rani jadi Danila Kiša)
 • Pravi i lažni istočnici, 3-4/91.
 • Detinjstvo kao bol i uteha, 1-2/94.
 • Imati nešto od lepote sveta, 1-2/95.
 • Detinjstvo i smrt, 1/96.
 • Poraz ili pobeda literature za decu na domaćem terenu, 2-3/96.
 • Pripovedački svet Dragutina Ognjanovića, 4/96. (o knjizi Kandže i krila Dragutina Ognjanovića)
 • Zmaj i savremeni tokovi književnosti za decu, 3/97.
 • Tragovi ljubavi, 2/98.
 • Koren "Gorocveta", 3-4/98.
 • Detinjstvu za njegov jubilej, 4/99.
 • Fantastika, beg od stvarnosti ili uzlet mašte, 1-2/2000.

  Kovaček, Božidar
 • Zmaj Jovan Jovanović i fantastika, 2-4/77.
 • Svedočanstvo o samopregoru pesnika, 1-2/83.
 • Prethodnica Plavog čuperka, 1-2/92.

  Kovič, Kajetan
 • 15 pesama i 3 kratke proze, 2-4/77.
 • Moj pogled na književnost za decu, 2-4/77.
 • Pavčekova lirika za decu, 4/79.

  Kontrektor, Meher
 • Mladi stvaraju pozorišni komad, 1/80.

  Koh, Kenet
 • Želje, laži i snovi: Kako učiti decu da pišu pesme, 1/76.

  Kravljanac, Branislav
 • Neki tokovi naše lutkarske dramaturgije i njen sadašnji trenutak, 1/80.
 • Odnosi između lutkarstva i nekih umetnosti, 1-2/82.
 • Pozorište Stevana Pešića, 3-4/82.
 • Poezija i proza u dečijem pozorištu (Kritički zapisi o tri predstave Malog pozorišta iz Beograda), 1/86.

  Kragujević, Tanja
 • Budilnik za bluđenje, 2-3/96. (o knjizi I love av av you Pop D. Đurđeva)

  Krajačić, Gordana
 • Klavirska dječja muzika u Srbiji, 1-2/87.
 • Slušanje muzike u osnovnoj školi, 3/87.

  Krajčević, Spomenka
 • Između fantastike i stvarnosti, 1/98.
 • Majstor na delu, 1/98. (o knjizi Bića o kojima malo znamo Vojislava Žanetića)
 • Neodoljiva privlačnost trivijalnog, 3-4/98.
 • Amor (pripovetka iz novog rukopisa), 1/99.
 • Knjiga koja se voli, 1/99. (o knjizi Kako je Nikola dobio brata, Irene Tiodorović)
 • Bari protiv Petra Pana, 1-2/2000.

  Kreg, Edvard Gordon
 • Glumac i super-marioneta, 1/80.

  Krklec, Gustav
 • Izabrane stranice Gustava Krkleca, 1/78.
 • Kako sam postao dječji pisac, 1/78.

  Krstić, Uglješa
 • Knjige i antologije za decu, 2/79.

  Kuzman, Kosta M.

 • Osmijeh zgasli (pesma), 1-2/95.

  Kubota Šutić, Dragana
 • DEČJE OČI SU SVUDA ISTE / Kineska književnost za decu (koautor izbora sa Jidi Vang i prevodilac)

  L

  Lazić, Laza
 • Pisati za radio (anketa), 1/79.
 • Plemstvo roda i plemstvo književnosti, 1/99. (o knjizi Knjiga za Marka, Svetlane Velmar Janković)
 • Jedan doživljaj astralnog, 2-3/99. (o knjizi Tajna Velikog medveda, Gordane Maletić)

  Lazić, Radoslav
 • Pohvala lutkarstvu, 1/80.
 • Režirati za decu (Drama, opera, film, radio, televizija, lutka-teatar), 3/88.

  Lakićević Pavićević, Vesna
 • Slikovnica vredna pačnje, 1/98. (o knjizi Slova i reči Tomislava Popovića)

  Levandovska, Barbara
 • Maly braciszek (Mali Brata, prevod na poljski jezik), 1-2/84.
 • Napominanie mamy (Napomena materi, prevod na poljski jezik), 1-2/84.
 • Napomena o radu na prevodu, 1-2/84.

  Lomović, Boško
 • Pjesme za odraslu djecu, 3-4/86. (o knjizi Da hoće nešto da ti se desi, Alije Dubočanina), 3-4/86.
 • Putuje moja baka (pesma), 4/96.

  Lukić, Dragan
 • Mali radio u velikom radiju, 1/79.
 • Svi smo jahači stolica, 1-2/83.
 • Album pesnika / Moji savremenici ( o Desanki Maksimović, Branku Ćopiću, Eli Peroci, Dušanu Radoviću, Slavku Janevskom, Arsenu Dikliću, Ferencu Feheru, Stevanu Raičkoviću, Danku Oblaku, Ahmetu Hromadžiću), 3-4/85.
 • Album pesnika / Moji savremenici ( o Momčilu TešIću, Vesni Parun, Milovanu Danojliću, Branku V. Radičeviću, Aleksandru Popoviću, Ivanu Kušanu, ljubivoju Ršumoviću, Zoranu Stanojeviću), 1/86.
 • Album pesnika / Moji savremenici ( o Voji Cariću, Milovanu Vitezoviću), 2/86.
 • Đani Rodari, 3/87.
 • Moji savremenici: Zvonimir Balog, Rifat Kukaj, Dragan Kulidžan, 4/88.
 • Moji savremenici: Branko Jurca, Niko Grafenauer, Mira Alečković, 1-2/89.
 • Moji savremenici: Duško Trifunović, Dobrica Erić, 3-4/89.
 • Moji savremenici: Palma Katalinić, Branislav Crnčević, 1-2/90.
 • Admiral književnog zaliva (Osamdesetogodišnjica detinjstva Anta Staničića), 1-2/90.
 • Moji savremenici: Rade Obrenović, Đuro Damjanović, 3-4/90.
 • Moji savremenici: Stojan Tarapuza, Kajetan Kovič, 1-2/91.
 • Moji savremenici: Mošo Odalović, Stojanka Grozdanov Davidović, 3-4/91.
 • Moji savremenici: Slobodan Stanišić, Zlata Vidaček, 1-2/92.
 • Nevenka Čuturić: Prve tri godine života, 1-2/92.
 • Moji savremenici: Đorđe Radišić, 4/92.
 • Knjiga slatkih reči (Uz izbor iz novog rukopisa Anđelka Erdeljanina), 3-4/93.
 • Rade Obrenović o betonskom detinjstvu, 1-2/95.
 • Desanka Maksimović: Ko hoće da dočivi žudo, 2/98.

  Lukić, Dušica
 • Naučna fantastika je novum u našoj književnosti za decu, 1-2/85.
 • Slikovnica nije čarobni štapić, ali..., 3-4/85.
 • Neispunjeno obećanje, 2/98.
 • U igri fantazije (Prilog razmišljanju o naučnoj fantastici), 1-2/2000.

  LJ

  Ljuštanović, Jovan
 • Krivudavo pesničko putovanje, 2/86. (o knjizi Pasulj sa violinom, Slobodana Stanišića)
 • U okrilju paradigme, 2/86. (o knjizi Svet je mali, Anđelka Erdeljanina)
 • Granice jednostavnosti, 3-4/86. (o knjizi Priča o Sunici, Anta Staničića)
 • Sudbina bajke, 3-4/86. (o knjizi Troglavi zmaj Štefan, Miroslava Demaka)
 • Prevlast celine, 1-2/87. (o knjizi Momak i po, Bogdana Mrvoša)
 • Realizam i stilizacija, 3/87. (o knjizi Vetar i vuk, Dragutina Ognjanovića)
 • Kulturni habitus detinjstva (Predstavljanje časopisa Umjetnost i dijete), 3/88.
 • U znaku kontinuiteta (Predstavljanje časopisa Umjetnost i dijete), 4/88.
 • Šarm minijature, 3-4/89. (o knjizi Rija sa planete Kambe Rosa-Marije Selmanović)
 • Šareni baloni drugarstva, 1-2/90. (o knjizi Ima li drugarstvo stomak Zoroslava Jesenskog)
 • Pripovedač i fantastično ( o postmodernom u prozi za decu Vladimira Stojšina i Dubravke Ugrešić), 3-4/91.
 • Balkanski lovac u raži, 1-2/93. (o knjizi Tango za troje Slobodana Stanišića)
 • Mame i tate, ne bojte se! (Srpska književnost za decu danas), 3-4/93.
 • Putevi fabuliranja, 3-4/95.
 • Zamka defabularizacije, 2-3/96.
 • Književnost za decu - naravoučenije slobode, 4/96.
 • Na pragu velikog sveta (književni počeci Branislava Nušića u listovima za decu), 4/96.
 • U znaku kontinuiteta, 3/97.
 • Crvenkapa gricka vuka?, 3/97.
 • Ironična "osa sveta" Moša Odalovića, 4/97.
 • Znaci vremena, 1/98.
 • Razgranavanje romana, 1/98.
 • U počast pesnikinji, 2/98.
 • Čekajući postmodernog Nušića, 3-4/98.
 • Andraci i jepuri (reč urednika), 1/99.
 • Krici i šaputanje (o novom rukopisu Spomenke Krajčević), 1/99.
 • Čudni Odisej, 1/99 (o knjizi Novčanikova čudbina, Rista Vasilevskog)
 • Maštalica, 1/99.
 • Rat i mir (reč uredmika), 2-3/99.
 • Tipovi rata - tipovi romana, 2-3/99.
 • Profesor energije i duše (In memoriam Dragutinu Ognjanoviću), 4/99.
 • Književnost za decu ne može se izučavati izvan književnosti (razgovor sa Slobodanom Ž. Markovićem), 4/99.
 • Fantastična slagalica, 1-2/2000.

  M, N, NJ, O • bibliografija

  design by: INternetClub