Zmaj's daysAwardsBooks
internationalExhibitionsTheatreChilhood
DiscussionsMuseumsArchive

BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA DETINJSTVO
1975 - 1999.


ZMAJEVE DEČJE IGRE
Dokumentacioni centar

Priredio: Dušan Đurđev

Novi Sad, januar 2001. godine


G

Gajić, Dragoljub D.
 • Književnost za decu u programu za osnovnu školu i pedagošku akademiju, 2/79.
 • Pesnici o dečjem strahu, 3-4/94.
 • Plavi zec i/ili Duško Dugouško, 3/97.
 • Narodna bajka - umetnička bajka Desanke Maksimović, 2/98.
 • Fantastične priče Grozdane Olujić, 3-4/98.
 • Pouka u književnosti za decu - nekad i sad, 4/99.
 • Naučno-fantastična priča Vesne Aleksić, 1-2/2000.
 • Između bajke i fantastične priče, 1-2/2000.

  Gvozdenović, Slavomir
 • Jedan pogled na srpsku književnost za decu u Rumuniji, 4/97.

  Georgijevski, Hristo
 • Poetizacija utopijske svesti, 3-4/86.
 • Priča o neverovatnom profesoru, 3-4/86. (o knjizi Šešir profesora Koste Vujića, Milovana Vitezovića)
 • Bajka kao inspiracija, 1-2/87.
 • Traganje za univerzalnim vremenom detinjstva, 3/88. (o knjigama ljubav ili smrt i Strašni kauboj Ivana Kušana)
 • Kritika kao odbrana književnosti, 3/88. (o knjizi Znamenja djetinjstva Branka Stojanovića)
 • Iz poetike makedonskog romana za decu, 1-2/89.
 • Moderan romaneskni govor (Hajduk sa druge strane Gradimira Stojkovića), 4/92.
 • Priča za sva vremena, 3-4/93. (o knjizi Dolina jorgovana Tiodora Rosića) (A tale for all Times)
 • Dve zbirke pripovedaka o životinjama, 3-4/94.
 • Neobična slika posleratnog vremena, 1/96.
 • Mašta kao stvarnost, 4/96.
 • Semantičko-modelativne mogućnosti predanja (O Gospodaru sedam bregova Tiodora Rosića), 4/97.
 • Približavanje i destrukcija žanrova u romanima "Sudbina jednog Čarlija" i "Lek protiv starenja" Aleksandra Popovića, 3-4/98.
 • Prisno i autentično pripovedanje o detinjstvu i mladosti, 1/99. (o knjizi Mašta svih Gavrilovića, Petra Pajića)
 • Ozbiljan izučavalac, 1/99. (o knjizi Sa stranica Detinjstva, Živana Živkovića)
 • Inoviranje realističkog postupka (o romanima Milenka Matickog), 2-3/99

  Gibran, Kalil
 • U domu sutrašnjice (Dete, sreća, literatura), 3-4/83.

  Gikić Petrović, Radmila
 • Putovanje kroz svet snova, 1/96. (o knjizi Sekino seoce Mirjane Stefanović)
 • Vesela, razdragana knjiga, 1/96. (o knjizi Pljuskofon Milice i Miodraga Matickog)

  Gilevski, Paskal
 • Maliot brate (Mali Brata, prevod na makedonski jezik), 1-2/84.
 • Opomenuvanje na majkata (Napomena materi, prevod na makedonski jezik), 1-2/84.

  Glazer, Alenka
 • Portret Otona Župančiča, (priredila), 4/78. Oton Župančič - dečji pesnik

  Gluščević, Zoran
 • Poezija za decu Milovana Vitezovića, 3-4/76.

  Gordić, Vladislava
 • Luis Kerol i Džef Nun: Dve Alise, 4/99.
 • Tehnologija i fantastika u delima Džefa Nuna, 1-2/2000.

  Gordić, Slavko
 • O prirodi Zmajevog pesništva za decu, 1/78.
 • In memoriam: Milan Pražić, 3/81.
 • Sreća kao prestup (Izbor: Dete, sreća, literatura), 2-4/83.

  Gradnik, Alojz
 • Bratec in ura (Mali Brata, prevod na slovenački jezik), 1-2/84.
 • Opomin materi (Napomena materi, prevod na slovenački jezik), 1-2/84.

  Graorac, Isidor
 • Uz razgovor o sreći dece, 3-4/83.
 • Mogućnost alternativnog podizanja dece (Razgovor sa Božidarom Mandićem), 3-4/83.

  Grafenauer, Niko
 • Pokušaj teoretskog definisanja poezije za decu, 1/75.
 • Slikovnica i njena poruka, 3-4/76.
 • Ta ruža je za tebe (o Danetu Zajcu), 1/81.
 • Kruženje, 1/81.

  Grozdanov Davidović, Stojanka
 • Poezija je poslednja vest, 3-4/86.
 • Knjiga za decu: Prvo sazvežđe reči, 3-4/91.

  Grujić, Marina S.
 • Rukopoloženi majstor igre, 2/98.
 • Retrospekcija primordijalnog kroz g;obalno, 4/99.
 • Verizam, snoviđenje, san, 1-2/2000.

  Grupa autora
 • Koncepcija čitanke za osnovnu školu, 3-4/76.

  D

  David, Andraš
 • O pesniku hoću da Govorim (povodom šezdesetog rođendana Ferenca Fehera), 1-2/89.

  Damjanović, Đuro
 • Ljuljaška od stihova, 1-2/83.

  Danojlić, Milovan
 • Izbor iz novog rukopisa (pesme), 1-2/92.

  Deak, Ferenc
 • U procesu otvaranja, 2/75. (izbor poezije za decu koja se kod nas stvara na mađarskom jeziku)

  Deva, Agim
 • Motivi borbe i revolucije u albanskom romanu za decu, 2-3/78.

  Deva - Zuna, Aferdita
 • Prilog proučavanja albanske književnosti za decu u Jugoslaviji, 1/86.

  Dedinac, Milan
 • U traganju za izgubljenim detinjstvom, 3-4/94.

  Demak, Miroslav
 • Maly bratko (Mali Brata, prevod na slovački jezik), 1-2/84.
 • Kako prevoditi šta i zbog čega prevoditi sa i na jezike narodnosti, 1/86.
 • Iz novih rukopisa (pesme), 3-4/94.

  Denić, Sunčica
 • Antididaktično i didaktično u poeziji Dragomira Đorđevića, 4/99.
 • Svet želja i stvarnosti – fantastično u književnosti za decu, 1-2/2000.

  Deretić, Milena
 • Deca ne mogu biti srećna, 3-4/83.

  Despotović, Milijan
 • Od izgreva glas, 4/87. (o knjizi Kako podići nebo, Milovana Vitezovića)
 • Nazuna ispod košulje, 4/88. (o knjizi Pitalica sa Zvezdare Radomira Andrića)
 • Poezija zavetnica, 3-4/89. (o knjizi Jutarnji putokaz Čeda Šunjevića)
 • Makoto pesnički ključ, 1-2/90. (o knjizi ljubav iz početka Ivice Jembriha)

  Diklić, Zvonimir
 • Literarno djelo u radiotonskoj obradi, 1/79.

  Dobrovoljc, France
 • Bibliografska skica za portret Daneta Zajca, 1/81.

  Donić, Vojislav
 • Poetica infantilica, 1/81.
 • Medeni život (radio-igra za decu), 4/81.

  Dotlić, ljubica
 • Predškolsko dete i savremena poezija za decu, 3/75.
 • Prostori sreće u novijoj jugoslovenskoj poeziji za decu (Izbor: Dete, sreća, literatura), 3-4/83.
 • Pesme o sreći, (Izbor u kome se nalaze: Velimir Milošević, Stanko Rakita, Nasiha Kapidžić Hadžić, Dušan Radović, Dragan Lukić, Goran Babić, Rajko Petrov Nogo, Milovan Danojlić), 3-4/83.
 • Književnost u dečjem vrtiću (sa Emilom Kameenovim), 1-2/90.
 • Romantično i humorno u "Plavom čuperku" Miroslava Antića, 1-2/92.
 • Nova afirmacija naše narodne književnosti, 4/92.
 • "Čudesni svet Desanke Maksimović", 1/96.
 • Književnost u dečjem vrtiću (sa Emilom Kamenovim), 2-3/96.
 • Otkrivanje imena tajne, 1/98. (o knjizi Zagogogonetke Aleksandra Ševa i Emila Kamenova)

  Došljak, Draško
 • Fenomenologija dečijeg sveta (O poeziji za decu Milutina Đuričkovića), 4/97.

  Dragičević, Dragorad
 • O poreklu banalnog u poeziji za decu, 1/79.

  Drugovac, Miodrag
 • Makedonska književnost za decu u 1974 i 1975. god., 3/75.
 • Kljiževnost za decu - kritika kljiževnosti za decu: mogućnosti i pretpostavke, 1/77.
 • Sadašnji trenutak makedonske proze za decu, 2-3/78.
 • Makedonska književna kritika i makedonska dečja književnost, 4/78.
 • Još jednom otvoreno o makedonskoj kritici književnosti za decu, 2/79.
 • Ambicije i ostvarenja (Makedonska poezija za decu u 1979. godini), 4/80.
 • Antej i Fantaz, istorija i savremenost ... (Jugoslovenska promocija deset romana za decu i omladinu, izdanje Dečje radosti iz Skoplja), 3/88.

  Dudok, Miroslav
 • Poznamka mamke (Napomena materi, prevod na slovački jezik), 1-2/84.
 • O prevođenju dečje poezije J. J. Zmaja na slovački jezik, 1-2/84.

  Dunđin, Jovan
 • Poezija detinjstva, 1/75.
 • Pesnik kao komandant snova, 1/75. (o knjizi Živeli prekosutra, Miroslava Antića)
 • U selu dobrih ljudi, 1/75. (o knjizi Raspust sa čika Rafaelom, Vincenta Šikule)
 • Utančani opisi i vizije, 2/75. (o knjizi Male bajke, Stevana Raičkovića)
 • Savremenost jezika i situacioni kontekst današnje poezije za decu, 3/75.
 • Putovanje kroz vreme, 3/75. (o knjizi Moj kralj tiranin, Zorana Popovića)
 • Velika mala pesma, 3/75. (o knjizi Krilata cvećarnica, Velimira Miloševića)
 • Poetski izraz prisnog zajedništva, 1/76. (o knjizi Vozovi dolaze, mi mašemo iza crvene kuće, Radeta Obrenovića)
 • Poetske razglednice, 3-4/76. (o knjizi Širom jedne lepeze, Stojanka Grozdanov Davidović)
 • Svojstva i obeležja savremene srpske poezije za decu, 1/77.
 • Pesničke pobune, 2-4/77. (o knjizi Rodila me tetka koza, Rajka Petrov Noga)
 • Bajka i slikovnica detinjstva, 1/78. (o knjizi Liliput, Nasihe Kapidžić - Hadžić)
 • O novim tendencijama u pesništvu za decu, 2-3/78.
 • Živopis dečje ljubavi, 3/79. (o knjizi Romeo i Julija naše ulice, Nedžati Zekerije)
 • Skica za raspravu (anketa), 2/81.
 • Čudesni svet odraslih, 3/81. (o knjizi Kuća koja je pustila koren, Zorana Stanojevića)
 • O Stablu tvoga tela, Dobrice Erića (beleška), 3-4/82.
 • Pesma sa osmehom, 1-2/83.
 • Uverljiva (ne)verovatnost, 1/86. (o knjizi Prijatelj sa daleke zvezde, Dušana Belče)
 • Uzorno predstavljanje pesnika, 1/86. (o knjizi Pesme za decu, J. J. Zmaja u izboru Dušana Radovića)
 • Stvari kojih nema, 2/86. (o knjizi Dobro veče, dobra zelena dolino, Dobrice Erića)
 • Omladinska poema, 2/86. (o knjizi Pojavljivanje velikih devojčica, Dragana Lukića)
 • Dečje dramske igre, 3/87. (o knjizi Pjetlić, svraka i proljeće, Nasihe Kapidžić Hadžić)
 • Pesničke vrednosti neporlaznog sjaja, 4/87. (o knjizi Strašan lav, Dušana Radovića u izboru Stevana Raičkovića), 4/87.
 • O kritici književnosti za decu, 3/88.
 • Jubilarac Draagan Lukić, 1-2/89.
 • Izabrano iz novih rukopisa: Nove pesme Milovana Danojlića, 1-2/92.
 • Medaljoni Dragana Lukića, 3-4/94. (o knjizi Vozač dečjih kolica Dragana Lukića)
 • Mali veliki svet, 3-4/94. (o knjizi Sekino seoce Mirjane Stefanović)
 • Koloplet predstava i avantura, 1/96. (o knjizi Mali miš u velikom svetu Đorđa Radišića)
 • Uživalački doživljaj, 2-3/96 (o knjizi O Uglješi Mirjane Stefanović)
 • Rukoveti iz jedne pevanije, 2-3/96. (o knjizi U Zmajevom dvorištu Đorđa Radišića)
 • Oaze detinjstva i poezije, 3/97.
 • Veličanstvo horizonta poezije Desanke Maksimović, 2/98.
 • Bajka o ritskoj zemlji, 3-4/98. (o knjizi Priče iz Pospanije Laze Lazića)
 • Između dve sirene, 2-3/99.

  Durman, Rastislav
 • Smešno i sreća (Izbor: Dete, sreća, literatura), 3-4/83.

  Đ

  Đankane, Daniel
 • Za estetiku književnosti za decu, 3-4/98.

  Đidić, ljubiša
 • Grlica, 2/98.

  Đorđević, Dragomir
 • Slikovnica, 2/86.
 • Sad ću vam reći (Izbor iz novih rukopisa), 1-2/93.

  Đorđević, Mira
 • Između igre i fantazije, 1/97.

  Đukić, Vesna
 • Bibliografija knjiga za decu i o književnosti za decu, na srpskom jeziku, objavljenih 1997. godine, 1/98.

  Đurđev, Pop D.
 • Dragi prijatelj (vizuelna pesma), 4/96.
 • Odlazak prijatelja, 4/97.
 • Pesnik raspevanih grafema, 1/99.

  Đurđevac Grujić, Vukica
 • Petit Pierre (Mali Brata, prevod na francuski jezik), 1-2/84.
 • Avis a la mere (Napomena materi, prevod na francuski jezik), 1-2/84.

  Đurđević, Đorđe
 • Neprekidna žetva, 1/79.

  Đurić, Dragoljub P.
 • Deca u ratu, 3-4/94. (o knjizi Prekinuto detinjstvo Zdravka Ivankovića)

  Đuričković, Milutin
 • Inovacija poetskih slika, 1/96. (o izabranim delima Dragana Radulovića)
 • Jedan roman, dva izdanja, tri nagrade, 3/97. (o knjizi Svirka Milenka Matickog)
 • Naučna fantastika, 1/98. (o knjigama Želim i Buba Gradimira Stojkovića)
 • "Prijatelj" - novi list za decu, 3-4/98.
 • "Slovo" - list za najmlađe, 2-3/99.
 • O Lužičko-srpskoj književnosti za decu i mlade, 2-3/99.
 • Knjiga petorice, 4/99. (o knjizi Peorica iz srpskog D.Trifunovića, D.Erića, lj.Ršumovića, M.Odalovića, D.Radulovića)

  Đurović, Miroslav
 • Beleška o knjizi: Probuđene stvari, Dušana Đurišića, 1/75.
 • Beleška o knjizi: Okrpljene cipelice, Dragana Radulovića, 1/75.
 • Elementi tradicionalizma u lektiri za osnovnu školu, 2/76.
 • Dijete između prirode i mašine, 3-4/76. (o knjiz: Krivda i pravda, Jevrema Brkovića)
 • Rastanak sa vedrinom djetinjstva, 1/77. (o knjizi Najpesmenija pesma, Radoslava Pajkovića)
 • Suočenje ratnih i mirnodopskih dječaka, 1/77. (o knjizi Krilati dječaci, Dragana Radulovića)

  E, Ž, Z, I • bibliografija

  design by: INternetClub