Zmaj's daysAwardsBooks
internationalExhibitionsTheatreChilhood
DiscussionsMuseumsArchive

BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA DETINJSTVO
1975 - 1999.


A

Abramović, Dragana
 • Lik deteta u igranim programima televizije Srbije (1958-2000), 4/99.

  Adamović, Aleksandar
 • Djetinjstvo kao "imaginarni muzej" uspomena i slika (Ogled o stvaralaštvu slikara Nasima Tahirovića), 3/87.

  Azar, Pol
 • Opipljiva sreća kao životni ideal (Izbor: Dete, sreća, literatura), 3-4/83.

  Aleksić, Vesna
 • Konflikt odrastanja, 1-2/90. (o knjizi Deni šampion sveta Ronalda Dala)
 • Srce na zidu, 3-4/90. (o knjizi Srce na zidu Vladimira Andrića)
 • Književno stvaralaštvo za decu u funkciji roditeljstva, 3-4/91.
 • Ko stanuje u lopti, 4/92. (o knjizi Crna mačka u levom tunelu Dragana Lukića)
 • Četiristo udaraca, 4/92. (o knjizi Hrabri dečak Dronjo Vuka Cerovića)
 • Dolina snova, 3-4/93. (o knjizi Nebeske priče Nedeljka Terzića)
 • Bajka o jabuci, 1-2/94. (o knjizi Bajka o jabuci Dragana Lakićevića)
 • Džepno pile, 3-4/94. (o knjizi Džepno pile Vesne Ćorović Butrić)
 • Nojevo jedro, 3-4/95.
 • Tinejdžerska ljubav, 1/96. (o knjizi Sve moje gluposti Gradimira Stojkovića)
 • Doprinos nezaštićenosti, 2-3/96.
 • Lekovite zapitanosti, 4/96. (o knjizi Sofijin svet)
 • Apriorna radost, 3/97.
 • Iz novih rukopisa: Ja se zovem Jelena Šuman, 4/97.
 • Spremište tajni, 4/97. (o knjizi Filipinina fioka Radmile Tomić)
 • U maniru prvih slova, 3/97. (o knjizi Raspevani bukvar Tatjane Cvejin)
 • Između dve vatre, 1/98. (o knjizi Dječak i njegov štit Jovana Lubardića)
 • Amarkord, 2-3/99.
 • Tumaralo, 4/99. (o knjizi Tumaralo R.Dž.Tolkina)

  Aleksić, Dragan
 • O slikovnicama, 1/86.
 • Nova knjiga za decu, 2/86 (o knjizi Potraga za letom, Vesne Vidojević Gajović)

  Alečković, Mira
 • Desanka koje nema, 2/98.

  Andonovski, Venko
 • Metafora o čoveku, 2-3/96. (o knjizi Sekoja kapa ima glava Nedeljka Radlovića)

  Andrić, Vladimir
 • Ženidba cvrčka primaša (radio-igra za decu), 4/81.

  Antić, Miroslav
 • Mreža, 2/75
 • Poetski soliteri sa tabanima od trave (predgovor izboru poezije Radeta Obrenovića iz knjige Livada na betonu), 1-2/95.

  Antonijević, Damjan
 • Kritika književnosti za decu, 2/79. (Stihotvorac peva samo za decu - ljubomir Nenić i Zmaj)
 • Kritika književnosti za decu, 3/79. (Ni zmajevke ni slavujanke - Laza Kostić i Zmaj), 3/79.
 • Književno delo Dušana Radovića: Perspektive čitanja, 4/79.
 • Kritika književnosti za decu, 1/80. (Nije veliki pesnik - Bogdan Popović i Zmaj)
 • Milan Bogdanović i Zmaj, 3-4/82.

  Arambašin, Tatjana
 • Beleška o knjizi: U carstvu mitova i mašte, Đakoma Skotija

  Arsovski, Georgi
 • U prostoru detinjstva, 1/75. (o knjizi Prijatelji Bon i Bona, Olivere Nikolove)
 • Neke pozitivne tendencije u makedonskoj književnosti za decu, 2/75.
 • Uvek na izvoru, 2/75. (o knjizi Denovirki, Stojana Tarapuze)
 • Prisustvo prevedenih dela naroda i narodnosti u lektiri na makedonskom jeziku, 2/76.
 • Prilog vrednovanju makedonske literature za decu, 3-4/76. (o knjizi Makedonski pisateli za deca, Miodraga Drugovca)
 • Makedonska literatura za decu u 1975-76., 1/77.
 • Ukorak sa detinjstvom, 2-3/78.
 • Kriza pisca ili odsustvo mašte i talenta (Jedan pogled na stvaralaštvo Vidoja Podgorca), 2/79.
 • Maliot Brato (Mali Brata, prevod na makedonski), 1-2/84.
 • Naspomenuvanje na majkata (Napomena materi, prevod na makedonski jezik), 1-2/84.
 • Jovan Jovanović Zmaj u makedonskoj književnosti za decu, 1-2/84.
 • Domašaji pisaca za decu u Makedoniji, 3-4/85.
 • Trajne vrednosti inspiracije, 4/87.
 • Vo pregrab na egzaltacijata, 4/88. (o knjizi Bela Tome Momirovskog)
 • Na livadi detinjstva, 3-4/90. (o knjizi Moja livada Mustafe Spahiua)
 • Zvezdani sjaj pesme za decu Milutina Bebekovskog (uz izbor iz novog rukopisa), 4/92.

  Arsovski, Tome
 • Iluminacija detinjstva, 1-2/92. (o knjizi Hoćemo li kod Džo-a Danila Kocevskog)

  B

  Babinka, Mihal
 • Poziv na gozbu i raskoš fantazije, 1/75. (kritika o knjizi Sagradiću zamak sa kulama, Juraja Tušjaka)

  Babić, Sava
 • Uvod (Kako prevoditi Zmaja), 1-2/84.
 • Krug se ne zatvara, 1-2/84.

  Babić, Seja
 • Pet puta lepa knjiga, 3-4/82. (o knjizi Sedi da razgovaramo, Dušana Radovića)
 • Mali Brata, 1-2/83.
 • Srce na dlanu (Panorama pripovedne proze jugoslovenske mađarske književnosti. Zastupljeni: Janoš Herceg, Mihalj Majtenji, Ferenc Feher, Jožef Podolski, Žuža Mirnić,Oto Tolnai,Nandor Gion, Ferenc Deak, Imre Sič, Ištvan Nemet, Ištvan Brašnjo, Laslo Kopecki), 3-4/84.
 • Pisanje za decu koja još ne umeju da čitaju (Izbor u kome su zastupljeni: Dušan Radović, Miroslav Antić, ljubivoje Ršumović, Dragan Lukić, Niko Grafeanauer, Vladimir Andrić, Miroslav Nastasijević, Rade Obrenović, Božidar Timotijević, Stevan Raičković, Zvonimir Balog, Zoroslav Spevak, Desanka Maksimović), 1-2/85.
 • Uz pesmu, uz sliku - do srca, do znanja, 1-2/85.
 • Stevan Raičković i slikovnica, 2-4/85.
 • Šta li je to - slikovnica?, 3-4/85.
 • Pisanje za decu koja još ne umeju da čitaju (Izbor u kome su zastupljeni: Dušan Radović, ljubivoje Ršumović, Cvetko Zagorski, Božidar Timotijević, Miron Kanjuh, Stojanka Grozdanov Davidović, Vesan Vidojević Gajović), 1/86.
 • Pregled časopisa: "Kincskereso" (Kinčkerešo), 1/86.
 • Da li se zaista poznajemo, 2/86.
 • Pisanje za decu koja još ne umeju da čitaju (Izbor u kojem su zastupljeni: Dušan Radović, Stojanka Grozdanov Davidović, ljubivoje Ršumović, Aleksandar Popović, Miroslav Antić, Branko Ćopić, Stevan Raičković), 2/86.
 • Pregled časopisa: "Kincskereso" (Kinčkerešo), 3/87.
 • Preporučujemo da se prevede: "Tajna kamene koze" Ferenca Fehera, 4/88.
 • Savremena pripovetka za decu u Mađarskoj: Sve ima svoju priču (U izboru zastupljeni Kalman Miksat, Zoltan Zelk, Ivan Mandi, Geza Paškandi, Ede Tarbai, Šandor Rakoš, Mikloš Meselji, Žigmond Šebek, Akoš Tordon, Đerđ Veg, Šandor Terek, Ferenc Mora), 3-4/90.
 • "Plavi čuperak" stiže sa zvezda, 1-2/92.
 • Dva druga: jedna lepa knjiga, 2-3/96. (o knjizi Crvenkapina baka i vuk Božidara Timotijevića)

  Bajt, Drago
 • Prevodilac Alojz Gradnik, 1-2/84.

  Bandić, Miloš
 • Zmaj: "Ko si ti", 1-2/83.

  Balazs, Pal
 • Ocsi (Mali Brata, prevod na mađarski), 1-2/84.
 • Anyu figyelmeztetese (Napomena materi, prevod na mađarski ), 1-2/84.

  Balog, Zvonimir
 • Izbor iz stvaralaštva za djecu, 3/79.
 • Umjesto o poeziji za djecu o priboru za pisanje, okolnostima i malo o pjesmi, 3/79.

  Batačarja, Amijakanti
 • (Mali brata, prevod na bengalski jezik), 1-2/84.
 • (Napomena materi, prevod na bengalski jezik), 1-2/84.

  Batinić, Vlada
 • Među željama i snovima, 3-4/94. (o knjizi Ponekad želim, ponekad sanjam Radmile Tomić)
 • Bajkoliki mit ili mitološka bajka, 4/97. (o knjizi Žuta luda Dragana Babića)
 • Ceneći Cenića, 3-4/98. (o knjizi Radnički voz u 5 i 10 Vlaste N. Cenića)

  Bašlar, Gaston
 • Sanjarije djetinjstvu (Izbor: Dete, sreća, literatura), 3-4/83.

  Bebekovski, Milutin
 • Izbor poezije iz novog rukopisa, 4/92.

  Betelhajm, Bruno
 • Intervju, 1-2/82.

  Bjažić, Mladen
 • Književnost pomaže televiziji televizija razvija književnost, 3-4/84.

  Bjelkić, Todor
 • Kritika-primeri za razmišljanje, 2/79.

  Blažin, Smiljka
 • Pregled časopisa: Osniva se muzej Mihaila Endea (IJB-REPORT I/97), 4/97.
 • Lekovita knjiga, 1/99. (o knjizi Hugo, dete u najboljim godinama, Kristine Nestlinger)

  Blašković, Laslo
 • Novi obrasci dečjeg govora (Uz izbor iz novog rukopisa Anđelka Erdeljanina), 3-4/93.
 • Kratka smrt razuma, 1-2/2000.

  Bo, Čeng En
 • (Mali Brata, prevod na kineski jezik), 1-2/84.
 • (Napomena materi, prevod na kineski jezik), 1-2/84.
 • Jovan Jovanović Zmaj veliki učitelj dobrote i čestitosti, 1-2/84.

  Bogavac, Milovan
 • Tri knjige za decu, 3/79. (o knjigama Dete u torbi, Desanke Maksimović, Slike i prilike, Stevana Raičkovića i Oproštaj s rekom, Ranka Đukića)

  Bogićević, Miodrag
 • O nama, za nas (literatura za djecu u BiH), 2-3/78.

  Borić, Boris
 • Pregled časopisa za decu "Reading time" br.100, jul 1986., 1-2/87.

  Bohanec, Franček
 • Odtisi vojne v otroski ozirom mladinski slovenski literaturi, 1-2/88.

  Bravo Viljasante, Karmen
 • Španska književnost za decu (U izboru zstupljeni su sledeći autori: Luis Felipe Vivanko, Antonio Maćado, Hoze Augustin Gojtisolo, Rafael Alberti, Glorija Fuertes, Herman Sančes Espeso, Karmen Kurc, Enrik Lareuela i Roser Kapdevila, Hose Manuel Hisbert, Ana Marija Matute), 3/88.

  Brajković, Dragomir
 • Poznavanje prirode po Dobrici Eriću, 1/86.
 • Slikovnica, 2/86.
 • Osmišljen ili nepripremljen susret, 1-2/88.
 • Stare fotografije (Izbor pesama iz novog rukopisa), 3-4/90.

  Bredella, Lothar
 • Pitanje konceptualne vrednosti literarnog dela, 2/80.

  Branković, Svetlana
 • Deci sa ozbiljnošću, 3-4/93. (o knjizi Svaka kapa ima glavu Nedeljka Radlovića)
 • Buinac, Milica
 • Novo u starom (Tragovi J. Jovanovića Zmaja u savremenoj poeziji za djecu), 2-4/77.
 • "Igra se nastavlja" ili poslije Grigora Viteza (anketa), 2/81.

  Bukić, Fadil
 • Savremeni pristup savremenom romanu za djecu, 3/79. (o knjizi Roman za djecu, Zorice Turjačanin)

  V

  Vasilevski, Risto
 • Iz novih rukopisa: Čudbina jednog novčanika (odlomak romana u stihovima), 3-4/91.

  Vasić, Smiljka
 • Semantički prostor savremene dečje poezije, 3/75.

  Veljković, Nadežda
 • Bibliografska građa o Dušanu Radoviću, 3/80.
 • Pedeset godina Politike za decu, 4/80.
 • O pesništvu za decu osme decenije (anketa), 2/81.

  Veselinović, Biljana
 • Vreme časopisa, Reading Time, 4/92.
 • Apel Radeta Obrenovića (Reading Time, februar 1993), 1-2/93.

  Vidojević Gajović, Vesna
 • Slikovnica, 2/86.
 • U potrazi za katarzom, 2-3/99.

  Virta, Tatjana
 • MalenÍkiy bata (Mali brata, prevod na ruski jezik), 1-2/84.
 • MalÍenÍkaÔ Áca zovet iz-za stola (Napomena materi, prevod na ruski jezik) 1-2/84.
 • Kako sam prevodila Zmaja, 1-2/84.

  Vitezović, Milovan
 • Moderna poezija koja se piše u Beogradu, 2/75.
 • Gledalje duge, 1/77.
 • Veliki posmatrač detinjstva, 1-2/83.

  Vitošević, Dragiša
 • Zmajeva dečja svestranost, 2-4/77.
 • "Zeka, zeka, iz jendeka" ili: Igrom protiv zla, 1-2/83.

  Vojinović, Vladislava
 • Dečji film - samo žanr i ništa osim žanra, 1/98. Vojnović, Olja
 • Deca traže istinu, 1/80.

  Vujkov, Danica
 • Zašto smo zanemarili duhovni razvoj naše dece?, 3/97.
 • Ševa nebesnica - najbolja pevačica pod nebom, 2/98.
 • Neka na planeti bude mir, 2-3/99.
 • Šta menjati, 4/99.
 • (Ne)pročitana fantastika, 1-2/2000.

  Vujković, Sretko
 • Poezija beskrajne radosti, 4/78. (o knjizi Nigdje kraja svijetu, Stanka Rakite)
 • Dva kriterija - slaba antologija, 2/79. (o kritičarsko-antologičarskom radu Murisa Idrizovića)
 • Prazna ceremonija riječi, 2/79. (o knjizi Ključevi zlatnih vrata, Zorice Turjačanin)
 • Neporeciva snaga talenta, 3/79. (o knjizi Otac Grmeč, Branka Ćopića)
 • Otvaranje novih prostora (anketa), 2/81.

  Vujčić, Nikola
 • Konfuzan pjesnički svijet, 1/78. (o knjizi Dječja mislionica, Dragiše Penjina)
 • Bajkovito o svakodnevnom, 4/80. (o knjizi Pokloni, Jovanke Jorgačević)
 • Otvaranje pesme (anketa), 2/81.

  Vuković, Vladeta
 • Nezaobilazni sudovi (Jedan pogled na poglede Slobodana Ž. Markovića o Zmaju), 3-4/94.
 • Čuperak plavi ..., 1/96. (o antologiji Volim te Voje Marjanovića)
 • Neki vidovi Desankine poezije za decu "na međi", 2/98.

  Vuković, Novo
 • Elementi fantastičnog u književnosti za djecu nastaloj između dva rata na srpskohrvatskom jezičkom području, 2/75.
 • O nekim kriznim elementima karakterističnim za sadašnji trenutak književnosti za decu, 2/75.
 • Neke specifične odlike književnosti za djecu u periodu između dva svjetska rata, 1/76.
 • O problemu alegorijsko-satiričnih djela u domaćoj lektiri za osnovne škole, 2/76.
 • Demonsko lice prirode u Nazorovim djelima za djecu i omladinu, 3-4/76.
 • Zmaj i tzv. nova poetika dječje pjesme, 2-4/77.
 • O nekim teorijskim problemima i specifičnostima književnosti za djecu, 1/80.
 • O prirodi kritike književnih djela za djecu i omladinu, 1-2/82.
 • O savremenoj crnogorskoj poeziji za decu, 3-4/82.
 • Pozorišne bajke, 3-4/82. (o knjizi Pozorišne bajke, ljubiše Đokića)
 • Bogatstvo fantazije, 1-2/83.
 • Erih Kestner i međuratna književnost za decu na srpskohrvatskom jeziku, 3-4/86.

  Vuković, Čedo
 • Uz "Pesmu o pesmi", 1-2/83.

  Vukolić, Nikola
 • Zmajeva "Pesma o pesmi", 3/97.
 • Bajke – metaforičko ogledalo svijeta, 1-2/2000.

  Vuletić, Vlasta
 • Pregled časopisa za decu, 3-4/84.
 • Vreme za čitanje, 1-2/85
 • Trenutak odrastanja, 1-2/85.

  G, D, Đ • bibliografija

  design by: INternetClub