Zmaj's daysAwardsBooks
internationalExhibitionsTheatreChilhood
DiscussionsMuseumsArchive

BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA DETINJSTVO
1975 - 1999.


ZMAJEVE DEČJE IGRE
Dokumentacioni centar

Priredio: Dušan Đurđev

Novi Sad, januar 2001. godine

ČASOPIS O KNJIŽEVNOSTI ZA DECU
"DETINJSTVO"


      Opšteprihvaćena je ocena da savremena srpska književnost za decu zauzima jedno od vodećih mesta među književnostima raznih naroda. Sa svim priznanjima zbog svoje originalnosti, svežine, prilagođenosti čitaocima i prihvaćenosti od njih, literarnih kvaliteta i zanimljivosti, ova književnost, ponikla iz Zmajeve tradicije, postala je fenomen privlačan ne samo za književne kritičare i izdavače, nego i za poslenike svih kulturnih i kulturoloških struka i nauka, sociologe, pedagoge, psihologe, etnologe, antropologe, humeniste raznih profila koji su uspeli da u njoj prepoznaju jedan od najvrednijih plodova naše kulture, koji treba valjano upoznati, opisati, analizirati, dostojno predstaviti javnosti našoj i svetskoj i, što je najvažnije, očuvati i podržati u daljem razvoju.

     Pre dve decenije pojavila se potreba da se u jednoj plodnoj, ali i haotičnoj produkciji, vođenoj više intuicijom nego ekspliciranim literarnim i drugim relevantnim kriterijumima, protumači njeno biće, izvrši kritičko promišljanje i vrednovanje kako bi se odvojili glavni od sporednih tokova, putevi od stramputica, umoslovlje od praznoslovlja, matica oslobodila od nanosa i krivine i pročišćena, bistra, uputila u najboljem pravcu, koji jer takođe bilo potrebno utvrditi. Iz ove potrebe, u okrilju jedne takođe jedinstvene i vrhunske institucije za decu - Zmajevih dečjih igara, ponikao je časopis o književnosti za decu DETInjSTVO, jedini časopis takve vrste u prostorima srpske književnosti i kulture uopšte.

     Ideja o časopisu je praktično bila ugrađena u koncepciju Zmajevih dečjih igara od njihovog postanka. njihovi programski zadaci, koje je dr Božidar Kovaček 1967. godine formulisao kao: 1. Afirmisanje literature za decu kao integralni deo književnosti, 2. intenziviranje kritike literature za decu i 3. usmerenje književnosti za decu pravcem savremenog umetničkog izraza, predstavljali su, zapravo, i programsku osnovu budućeg časopisa, kao najpogodnijeg sredstva za ostvarivanje ovih zadataka.

     Kao po nekom zakonu spojenih sudova, ili u ogledalima postavljenim jedno naspram drugog, u DETINJSTVU se odražavalo ono što je najbolje u našoj književnosti za decu, a njeni autori su tvorili duhovni krug okupljen oko nekih zajedničkih vrednosti definisanih u ovom časopisu, koje su ih pretvarale u pravac, školu, književni pokret. Bez DETINJSTVA oni bi možda bili usamljeni tragači, prolaznici, sa DETINJSTVOM su se trajno ugradili u našu kulturu, koju danas više nije moguće zamisliti bez Desanke Maksimović, Gvida Tartalje, Stevana Raičkovića, Dušana Radovića, Miroslava Antića, Milovana Danojlića, ljubivoja Ršumovića, Dobrice Erića, Dragana Lukića, Radeta Obrenovića, Pere Zupca i mnogih drugih, koji su ga stvarali i bili stvarani od njega. Skoro da nema valjanog stvaraoca naše književnosti za decu koji se nije oglasio na Zmajevim dečjim igrama, a mnogi su u DETINJSTVU objavili i svoje prve prozne i poetske tekstove. Pri Zmajevim dečjim igrama je osnovan i dokumentacioni centar u okviru kojeg se sabiraju i sređuju svi podaci o književnosti za decu na našim prostorima, odnosno, u centru za proučavanje nacionalne literature i na esejističko-kritički način "portretisani" najistaknutiji autori dečjih knjiga.

     Do sada izdatih šestdesetak brojeva časopisa DETINJSTVO, na blizu šest i po hiljada stranica i hiljadu i po priloga, impresivan su rezultat dosadašnjeg rada, ali i dostignuta vrednost koja obavezuje na dalja pregnuća. U njima se mogu naći prilozi iz savremene književnosti za decu, tekstovi iz bogate riznice stvaralaštva za najmlađe iz naše prošlosti, eseji, članci i rasprave o funkciji, značaju i vrednostima ovog specifičnog poetskog i proznog žanra, napisi o književnicima, studije o jeziku literature za decu, problemima prevodilaštva u ovoj oblasti, radiofoniji i pozorištu kao medijima književnosti za decu, školskoj lektiri, uxbenicima, školskim programima i dr.

     Humanistički nastojeno DETINJSTVO je uvek bilo iznad svake nacionalne uskogrudosti i isključivosti, jugoslovensko i svetsko po širini srca i vidika, a zmajevsko po dostignutom kvalitetu. Preko priloga o savremenom proznom i poetskom stvaralaštvu za decu u nizu zemalja, od Danske i Švedske do Kine, Engleske i Španije do Mongolije, ono je naš prostor u svet dečje književnosti, ali i ambasador naše kulture, razmenjujući se za preko 70 srodnih publikacija iz centara sa svih kontinenata.

     U proteklom periodu, DETINJSTVO je postalo aktivni i značajni činilac u svom domenu i izgradilo prepoznatljivu fizionomiju, stekavši mnogobrojne saradnike, poštovaoce i čitaoce. Ocenjujući njegov rad moguće je reći da je odigralo vrlo važnu ulogu u kritičkom promišljanju, vrednovanju i razvijanju književnosti za decu, posebno u negovanju teorijske i kritičke misli u ovoj literarnoj oblasti, čime je steklo znatan ugled u književnoj javnosti.

      Uz teorijski, ništa manji nije značaj DETINJSTVA za rešavanje niza problema u nastavi književnosti na svim stupnjevima, od dečjeg vrtića, preko osnovne i srednje škole, sve do fakultetskog nivoa (studije književnosti, učiteljski fakulteti, više škole za obrazovanje vaspitača). Svima njima je potreban vodič, savetnik, partnet u dijalogu, znalac sa kojim mogu porazgovarati o čudesnom fenomenu književnosti za decu, tako jednostavnom za doživljavanje, ali i tako složenom i delikatnom za tumačenje, analizu i vrednovanje.

     Konačno, kada se ocenjuje časopis o književnosti za decu DETINJSTVO i potreba njegovog daljeg izlaženja, treba ukazati i na njegov doprinos instituciji koja ga je osnovala. Može se reći da je negovao duh Zmajevih dečjih igara i obogaćivao njihovo delovanje u ovoj oblasti književnog stvaralaštva. Zmajeve dečje igre su u svom časopisu ostavile stranice značajne ne samo za kulturnu istoriju Novog Sda, već i čitavo područje na kojem se govori srpski jezik.

dr Emil KAMENOV

(Tekst "Recenzija časopisa o književnosti za decu DETINJSTVO", dr Emila Kamenova, iz 1995. godine, prenet je uz neznatne izmene i skraćenje, a uzet iz Dokumentacionog centra Zmajevih dečjih igara.)

A, B, V     G, D, Đ     E, Ž, Z, I

J, K, L, LJ     M, N, NJ, O     P, R, S

T, Ć, U, F     H, C, Č, DŽ, ŠDETINJSTVO 1/99

design by: INternetClub