Datum unosa May-10-2017

Стручно саветовање Књижевност за децу и време у организацији Змајевих дечјих игара одржаће се 8. и 9.јуна у Новом Саду, по следећем распореду:
Четвртак 8. јун 2017.
Мала сала Матице српске – 10 сати
I форум: Идентитети детињства и време
Dubravka S. Zima, Književnost i dob: razmišljanje o problematici, utemeljenju i definiranju adolescentske književnosti
Сања В. Голијанин Елез, Аспекти генеалогије времена као идентитет духовности детињства – од аркадијског почéла (света) до семантике негативне утопије
Миомир З. Милинковић, Дете и књижевност кроз време – до данас
10 сати и 50 минута
II форум: Време одрастања у романима Уроша Петровића
Љиљана Ж. Пешикан-Љуштановић, Моћ искона и непоновљива чаролија одрастања (Обликовање времена у фантастичним романима Уроша Петровића)
Тамара Р. Грујић, Иницијација и преображај у роману „Авен и јазопас у земљи Ваука“ Уроша Петровића
Гордана С. Главинић, Детињство као време иницијације
III форум: Време болести и књижевност за децу
Владислава С. Гордић Петковић, “Швалер Алцхајмер”: време, деменција и инфантилизација у књижевности за децу и одрасле
Биљана Т. Петровић, Болест као време развоја деце и младих
12 сати и 35 минута
IV Традиционална култура, књижевност за децу и време
Снежана З. Шаранчић – Чутура, Читање (и учитавање) времена у неким усменим лирским лагаријама
Анико Ч. Уташи, Кад година траје три дана (ток времена у мађарским народним причама)
13 сати и 10 минута
V форум: Време и језик књижевности за децу
Владимир М. Вукомановић Растегорац, Лексика као огледало времена у контексту предзмајевске поезије за децу
Милош Ђ. Кошпрдић, Ирина С. Дамјанов, О концепту детета некад и сад – анализа говорних чинова у народној и савременој успаванци

Петак 9. јун 2017.
Мала сала Матице српске – 10 сати
VI Детињство, поезија и време
Јелена С. Панић Мараш, Давичово ратно „Детињство“
Сања Ј. Париповић Крчмар, Ноћна атмосфера у дечјој поезији Милована Данојлића
Предраг М. Јашовић, Однос времена и простора у поезији Моша Одаловића
10 сати и 50 минута
VII Књижевности за децу – различита лица хронотопа
Мирјана Карановић, Сара и Алиса: заустављено време
Наташа П. Кљајић, Град и рат Невена Новака ‒ време и простор у роману „Не окрећи се, сине” Арсена Диклића и у истоименом филму Бранка Бауера
Ива М. Симурдић, Приказивање љубави у медијима за децу: „Крабат“ Отфрида Пројслера и „Чаробњаков шегрт“ Карела Земана
VIII Књижевност за децу из постколонијалне перспективе
Јелена Г. Спасић, Англосаксонска острвска авантура – некад и сад
Јелена З. Стефановић, Историјско време у Сјенкијевичевом роману „Кроз пустињу и прашуму“
12 сати и 35 минута
IX Време, књижевност и школа
Драгољуб Ж. Перић, Хронолошки моменат, тематски нуклеус или епска биографија
Отилија J. Велишек Брашко, Мила Б. Бељански, Читанке разредне наставе у функцији развоја временске орјентације
13 сати и 10 минута
X Национална историја и књижевност за децу
Јованка Д. Денкова, Патриотското чувство во творештвото на Љонка Пантелеев и Оливера Николова
Милутин Б. Ђуричковић, Време и простор у татарској књижевности за децу

Пројекат стручног саветовања Књижевност за децу и време суфинансирао је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.


Post a comment
Name: 
Email: 
URL: 
Comments: