Datum unosa March-5-2017

31-detinjstvo-4-2016-copy.jpgПред читаоцима је нови број часописа ДЕТИЊСТВО, у коме су у рубрици НОВА ИСТРАЖИВАЊА објављени радови Бојанe В. Ковачевић Петровић, Очување традиције у шпанској поезији за децу, Сањe Ј. Париповић Крчмар, Версификациони поступци у дечјој поезији Милована Данојлића, Анe М. Марковић, Метафикција у делу “Кога се тиче како живе приче”Дејана Алексића, Јеленe З. Стефановић, Типови маскулинитета у Молнаровом роману “Дечаци Павлове улице”, Dragice A. Dragun, Sleng u hrvatskoj dnevničkoj prozi za mlade,
Наташe П. Кљајић, Криза читања, наставно и рекреативно читање, Мерсихe Н. Исмајлоскe, Дизни во Земјата на Чудата, Исидорe Д. Станић, Мајка као примарни родитељ и репрезентација мајчинства на друштвеној мрежи Инстаграм.
ОГЛЕДАЛО КРИТИКЕ доноси текстове Снежанe Шаранчић Чутура, Портрет старе периодике за децу, Тијанe Тропин, Сламната колиба: како смо завирили у једну књижевност за децу, Јеленe Калајџијe, Збрдаздолисани водич кроз литерарну ерудицију за свакодневну употребу, Јеленe Панић Мараш, Да ли је смрт бајка?, Наташe Дракулић, Кад црни пас депресије хара Даблином и Милутинa Ж. Павловa, Мачји живот у нотесу дечјег романа.
У тексту Гордане Главинић сетићемо се Донке Шпичек и њеног доприноса стваралаштву за децу.
Објављивање часописа ДЕТИЊСТВО суфинансирали су Град Нови Сад - Градска управа за културу и Министарство културе и информисања Републике Србије.


Post a comment
Name: 
Email: 
URL: 
Comments: