Datum unosa November-19-2017

amf_2096.JPGПројекат УМЕТНИЧКА ПРАКСА МЛАДИХ који је почео 9. новембра, пружа могућност да се млади, кроз неколико видова неформалног образовања и праткичан рад упознају са различитим уметничким целинама. Прва предавања и радионице одржана су 9. и 15. новембра у Змајевим дечјим играма и Високој струковног школи за образовање васпитача, која је и партнер у реализалацији пројекта.
Пројекат УМЕТНИЧКА ПРАКСА МЛАДИХ подржала је Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада у оквиру програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора за 2017. годину.

www.sio.novisad.rs


Post a comment
Name: 
Email: 
URL: 
Comments: